افزایش سرعت اینترنت بیش از 60 درصد

افزایش سرعت اینترنت بیش از 60 درصد

عیسی زربور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه توسعه زیرساخت های ارتباطی کارهای بزرگی انجام شده است. ما توسعه نسل پنجم تلفن همراه را آغاز کردیم و از 10 به نزدیک به 2 هزار سایت رسیدیم. ظرفیت شبکه انتقال و IP دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت اینترنت بین الملل دو برابر شده است و دوبرابر نیاز کشور به اینترنت داریم و در صورت قطعی اینترنت قطع نمی شود. طبق گزارش های بین المللی و خود ما، سرعت اینترنت ثابت و همراه در حال افزایش است. سرعت اینترنت بیش از 60 درصد و از دسامبر سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8759664/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA