افت ۵ درصدی تجارت کره شمالی با چین


تهران- ایرنا – براساس داده های گمرک چین، تجارت کره شمالی با چین در ماه مه(اردیبهشت/خرداد) ۵ درصد کاهش یافته است که دلیل آن کاهش شدید صادرات پیونگ یانگ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144811/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86