اصرار تایوان به کوبیدن بر طبل جنگ با چین

به گزارش روز شنبه ایرنا، وزیر امور خارجه تایوان در مصاحبه ای با پایگاه خبری فرانس ۲۴ تصریح کرد: پس از حمله روسیه به اوکراین، تایوان با نگرانی مشابه ای روبرو شده است چرا که چین مانند از یک قرن پیش تا کنون این جزیزه را بخشی از خاک خود به شمار می آورد.

وزیر امور خارجه تایوان تصریح کرد: تایوان برای جلوگیری از وقوع این سناریو در تلاش است تا از سایر کشورهای دیگر برای دفاع از خود تجهیزات نظامی تهیه کند.

وی تصریح کرد: شی جین پینگ رییس جمهوری چین تهدیدهای خود را افزایش داده است و دائم دستور انجام رزمایش های نظامی منظم در اطراف جزیره تایوان را صادر کرده است. تایوان نسبت به حمله احتمالی از سوی سرزمین اصلی نگران است و خواستار دریافت کمک است.

وو ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای در سراسر جهان متوجه شوند که اگر چین به تایوان که از یک موقعیت بسیار استراتژیک برخوردار است، حمله کند بقیه مناطق هند-اقیانوسیه نیز می توانند با همین سرنوشت روبرو شوند.

وی همچنین مدعی شد: تایوان یک دموکراسی خودکفا است. این مساله به این معناست که مردم تایوان نمی خواهند تحت کنترل چین زندگی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912333/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86