استقرار سامانه موشکی آمریکا در فیلیپین؛ تداوم تنش‌های دریای جنوبی چین
تهران- ایرنا- یک تحلیگر ارشد سنگاپوری با بیان اینکه سامانه موشکی آمریکا در فیلیپین می‌تواند مواضع نظامی چین را هدف قرار دهد، افزود: استقرار این سامانه ممکن است به افزایش تعداد نیروهای نظامی پکن در دریای جنوبی چین و افزایش تنش در این منطقه در بلند مدت منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450525/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C