استرالیا: اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا با تهدیدهای نظامی جدی روبرو هستند


تهران- ایرنا- استرالیا اعلام کرد که کشورهای اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا با تهدیدهای نظامی جدی روبرو هستند و کانبرا بودجه جدیدی برای کمک به امنیت منطقه در نظر گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407135/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88