استرالیا: آکوس برنامه‌ای برای افزایش اعضا ندارد
تهران- ایرنا- نخست وزیر استرالیا با رد گمانه‌زنی‌ها درباره پیوستن ژاپن به پیمان امنیتی آکوس گفت: این اتحاد، برنامه‌ای برای اضافه کردن عضو ندارد و تنها بررسی همکاری‌ها در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439568/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF