از توجه جهانی به سفر رئیسی به چین تا استقبال قطریها از سرمایه گذاری درفارس


تهران-ایرنا- روایت رسانه آمریکایی از سفر مهم رئیس‌جمهوری ایران به چین، استقبال قطریها از سرمایه گذاری درفارس، تاکید ایران و چین برچند جانبه‌گرایی،آغاز رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی وسنتکام و رسیدن شمار قربانیان زلزله ترکیه به ۲۹ هزار و ۶۰۵ نفرمهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029119/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87