ازشکست پروژه جنجال‌آفرینی هسته ای ایران تاخانه تکانی در دستگاه حاکمه سعودی


تهران – ایرنا – شکست پروژه جنجال‌آفرینی هسته ای ایران،ادعای فایننشال‌تایمز در مسیر توجه ویژه غرب به همکاریهای نظامی ایران و روسیه، خانه تکانی در دستگاه حاکمه سعودی و حمایت نظامی بیشتر آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049658/%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87