ادعای ژاپن درباره درز اطلاعات محرمانه دیپلماتیک در پی حملات سایبری چین


تهران– ایرنا- یک منبع دولت ژاپن امروز دوشنبه مدعی شد در پی حملات سایبری چین به وزارت خارجه ژاپن در سال ۲۰۲۰ اطلاعات محرمانه دیپلماتیک ژاپن درز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376844/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C