ادامه نگرانی‌ها از تکرار سقوط جنگنده‌های آمریکایی در کره جنوبی


تهران- ایرنا- به گفته یک مقام نیروی هوایی آمریکا، تحقیقات ارتش این کشور در مورد سه سقوط اخیر جنگنده F-۱۶ در کره جنوبی همچنان ادامه دارد، زیرا نگرانی‌های ایمنی پرواز در مورد این سلسله سقوط ها برطرف نشده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85406228/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C