احیای شرکت های بخش خصوصی با تصویب قانون جهش تولید دانش

احیای شرکت های بخش خصوصی با تصویب قانون جهش تولید دانش

به گفته ردا محمودی لیموکی، قانون جهش مولد دانش یکی از اولین قوانینی بود که در دستور کار یازدهمین جلسه شورای اسلامی قرار گرفت. این قانون برای مجلس یازدهم سند افتخاری باقی می ماند و منشأ ثمرات بسیاری خواهد بود.

ردا محمودی لیموکی، معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در امور علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با اشاره به اینکه آنچه در بیانات رهبر انقلاب به وضوح دیده می شود، تکیه بر موضوع «جهت گیری انقلابی» این حزب است. نمایندگان مجلس یازدهم گفتند: در گذشته اقتصاد کشور به شدت متکی به نفت بود و زمانی که فروش نفت به دلیل شرایط حصر با نوسانات زیادی مواجه شد، آثار مخرب آن نیز نمایان شد و ضرورت جدایی اقتصاد از نفت را دو چندان کرد. این همان دغدغه ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کردند و راه حل را در اقتصاد دانش بنیان دانستند.

وی تصویب قانون جهش تولید دانش را افتخاری برای شورای اسلامی دانست و ادامه داد: کمیسیون آموزش و تحقیقات کمیته اصلی معاونت علمی و فناوری در مجلس یازدهم بود کمیته های همکار معاونت علمی

محمودی لموکی با اشاره به اینکه قانون «جهش در تولید دانش» یکی از اقدامات تکمیلی است که در راستای توسعه نظام دانش و نشان دهنده مشارکت مردم است؛ وی گفت: این قانون پس از سه سال تلاش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با شورای اسلامی منعقد و تصویب شد. قانونی که با تکیه بر دانش و خلاقیت به دنبال رفع نواقص و مشکلات حقوقی پیش روی بنگاه های اقتصادی است و بقای کشور را در بیست سال آینده در عرصه اقتصاد دانش بنیان تضمین می کند.

معاون حقوقی و قانونی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری آن را یکی از تبلورهای ملموس تحقق شعار کلی «قانون رونق تولید دانش بنیان» دانست و گفت: «جهش تولید دانش» قانون دست بخش خصوصی را باز کرد. شرکت های بخش خصوصی با تصویب این قانون احیا شدند و در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد ملموس شد.

محمودی لیموکی در خصوص خاطرات خوبی که از مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری کشور به جا مانده است، گفت: تصویب تفاهم نامه های تکمیلی برای اجرای قانون جهش تولید دانش در قوانین بالادستی و تشکیل مجمع نمایندگان گوشه کوچکی از دانش است. قانون محوری از دیگر دستاوردهای ارزشمند مجلس یازدهم است.

به گفته معاون حقوقی و قانونگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، شورای اسلامی شهر همزمان با سالروز تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، رویداد «ارائه قانون جهش تولید دانش بنیان» با حضور دست اندرکاران قانون، شرکت های دانش بنیان و فعالان اکوسیستم فناوری و مجریان همایش قانون به منظور بررسی میزان موفقیت، عدم موفقیت و دلایل آن برگزار شد. و چالش های مربوط به اجرای قانون.

وی افزود: معاونت علمی پیشین نهال قانون جهش تولید دانش را غرس کرد و با پیمودن این مسیر و با ایمان خالصانه دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی و حمایت همه جانبه ایشان، کار شتاب گرفت و دستاوردهای بزرگی را به دست آورد. به جا مانده بود که شایسته تقدیر و تشکر است.

لیموکی در پایان با بیان اینکه مجلس یازدهم دیدگاه کشور را ترسیم کرد، خاطرنشان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با حضور پررنگ خود در کمیسیون صنعت و اقتصاد و سایرین تلاش زیادی کرد. برای ادامه و احیای رونق تولید دانش.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8741897/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86