احداث خط لوله انتقال گاز «ترکمنستان – چین» سرعت می‌گیرد


تهران- ایرنا- تسریع در ساخت خط لوله گاز موسوم به «دی» میان ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین از محورهای مهم سفر «رستم امامعلی» رئیس مجلس اعلای پارلمان تاجیکستان به پکن و دیدار وی با «هه لیفینگ» معاون رئیس جمهوری چین بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214068/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF