اجلاس سران بریکس، یک گام دیگر در مسیر دلارزدایی


تهران- ایرنا -براساس تحقیقی که توسط آی ان جی انجام شده است سلطه و هژمونی دلار آمریکا در تجارت جهانی به دلیل گسترش ائتلاف اقتصادی بریکس که چین نیز در آن حضور دارد دچار چالش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203208/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C