اجلاس روسای آسیای میانه و چین، همکاری برد-برد


تهران- ایرنا – اجلاس رئیسان کشورهای آسیای میانه و چین که ۱۸ و ۱۹ مه ( ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت) برگزار می شود به عقیده کارشناسان چینی به همکاری برد-برد بین طرفین ختم می شود که کشورهای آسیای میانه بیشتر از همه به آن نیاز دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113923/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF