آمریکا ۳۶ شرکت چینی را در فهرست سیاه تجاری قرار داد


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی آمریکا پنجشنبه ۳۶ شرکت چینی از جمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های کامپیوتری را در فهرست سیاه تجاری قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971436/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B3%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF