آمریکا: کره شمالی به دیپلماسی بازگردد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت: ما از کره شمالی می‌خواهیم که از اقدامات بی‌ثبات‌کننده و تحریک‌ آمیز خودداری کرده و به دیپلماسی بازگردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344811/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF