آمریکا متعهد به حفظ کانال های ارتباطی با چین شد


تهران- ایرنا- وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به باز نگه داشتن کانال های ارتباطی ایالات متحده با چین در سال آینده در راستای منافع دو کشور و مردم سراسر جهان تاکید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983689/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF