آمریکا سه مقام ارشد کره شمالی را تحریم کرد


تهران- ایرنا- آمریکا سه مقام ارشد کره شمالی را به دلیل نقش داشتن در برنامه هسته‌ای این کشور تحریم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958931/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF