آمریکا از کره شمالی خواست، مرزهایش را باز کند


تهران- ایرنا- آمریکا از کره شمالی خواست تا مرزهای خود را برای ورود امدادگران و کمک‌های انساندوستانه بازگشایی و محدودیت‌ های سختگیرانه دوران کرونا را لغو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409546/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF