آمریکا از تعامل دیپلماتیک احتمالی ژاپن و کره شمالی حمایت می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت تاثیر مثبت گفت‌وگوها میان توکیو و پیونگ‌یانگ بر ثبات در شبه جزیره کره از تعامل دیپلماتیک میان دو کشور حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393715/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF