آمریکا: از ادامه خط لوله گاز پاکستان و ایران حمایت نمی‌کنیم


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از ادامه اجرای طرح ساخت خط لوله انتقال گاز میان ایران و پاکستان حمایت نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428224/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85