آمریکا، ژاپن و استرالیا در آبهای فیلیپین رزمایش مشترک برگزار می کنند


تهران – ایرنا – منابع خبری به تازگی اعلام کردند ژاپن، آمریکا و استرالیا قصد دارند کشتی ها و ناوهای هواپیمابر خود را برای برگزاری رزمایش دریایی سه جانبه به سمت فیلیپین اعزام کنند. این رزمایش مشترک دریایی قرار است از روز چهارشنبه هفته جاری در دریای جنوبی چین آغاز شود


منبع: https://www.irna.ir/news/85204467/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1