آلودگی هوا به تولید ناخالص داخلی و سلامت بنگلادش ضربه زده است


تهران- ایرنا- بانک جهانی امروز یکشنبه اعلام کرد که آلودگی هوا در بنگلادش نه تنها به رشد اقتصاد ملی داکار ضربه زده، بلکه باعث بیماری و مرگ زودرس در بین ملت این کشور آسیایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961239/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA