آغاز رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین در دریای جنوبی چین


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری فیلیپین آغاز گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی امروز سه‌شنبه با مشارکت ارتش‌های آمریکا و این کشور در دریای جنوبی چین را «ابتکاری قابل ملاحظه» نامید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298561/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86