آغاز رزمایش بزرگ ژاپن و آمریکا


تهران- ایرنا- رزمایش بزرگ توکیو و واشنگتن در استان‌های جنوب شرقی ژاپن و جزیره شمالی این کشور آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258540/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7