آغاز بزرگترین سیل مسافرتی جهان در چین؛ پیش‌بینی ۹ میلیارد سفر


تهران- ایرنا- یک رسانه‌ چینی با بیان اینکه روز گذشته نزدیک به دو میلیون چینی سفرهای هوایی خود را آغاز کردند، نوشت: انتظار می‌رود در طول ۴۰ روز تعطیلات سال نو حدود ۹ میلیارد سفر انجام شود که از زمان آغاز همه‌گیری کرونا یک رکورد محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366612/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1